АСТ 5.7-2005
Название Система подтверждения соответствия. Сертификация. Порядок сертификации систем качества
Аннотация Սույն ստանդարտով սահմանվում են համապատասխանության հավաստման համակարգում որակի կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման աշխատանքների իրականացման հիմնական սկզբունքները և ընթացակարգը
Статус Н/Д заменен
Принят ЗАО "Национальный институт стандартов"2004
Дата Принятия 0000-00-00
Принят в РА МТЭР РА2001-2008
237-A
Дата Принятия в РА 2005-11-30
Дата Введения 2006-01-01
Разработчик Н/Д и его адрес ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Закреплено за ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Категория АСТ - национальный стандарт РА
Классификация 03.120.20
СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ
Качество
Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия
Ссылки "-" = Ссылки без эл. файлов
  Междок. Связь Стандарт Дата Замены Источник Информации Примечания
  ссылочные АСТ 5.6-2000 0000-00-00   N-  
  замененные АСТ 5.7-2000 2006-01-01  ИУ АСТ N4-2005  
  заменяющие АСТ 5.7-2009 2010-03-30  ИУ АСТ N4-2009  
  ссылочные АСТ ЕН 45012-2000 0000-00-00   N-  
  ссылочные АСТ ИСО 19011-2005 0000-00-00   N-  
  ссылочные АСТ ИСО 9000-2002 0000-00-00   N-  
  ссылочные АСТ ИСО 9001-2002 0000-00-00   N-  
  ссылочные АСТ ИСО 9004-2002 0000-00-00   N-  
Государства Присоед.:
Армения
Введен:
Армения
Дата Регистрации 2005-12-10
Регистрационный № 445-2005
Кол-во Страниц 38
Источник Информации ИУ АСТ №3-2005
Дата Опубликования 0000-00-00
Язык оригинала Армянский
Переведен на
Ключевые Слова система подтверждения соответствия
аудитор
аудит
орган по сертификации
Изменения НД Не изменялся.
Цена в драмах РА (включая НДС) 15200

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов