АСТ 6.3-98
Название Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационнораспорядительной документации. Требования к оформлению документов
Аннотация Սույն ստանդարտը տարածվում է կազմակերպակարգադրական փաստաթղթերի միօրինակացված համակարգով նախատեսված այնպիսի կազմակերպակարգադրական փաստաթղթերի վրա, ինչպիսիք են` որոշումները, կարգադրությունները, հրամանները, արձանագրությունները, ակտերը, նամակները և այլն, որոնք ֆիքսում են վարչական և կազմակերպական հարցերի լուծումները, ինչպես նաև ղեկավարման, համագործակցության ապահովման և կագավորման հարցերը հետևյալ գործունեություններում. -պետական մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մամինների -ձեռնարկությունների, միավորումների, կազմակերպությունների և անհատ ձեռներեցների
Статус Н/Д заменен
Принят Армгосстандарт1998-2002
Дата Принятия 1998-07-06
Принят в РА
Дата Принятия в РА 0000-00-00
Дата Введения 1998-08-01
Разработчик Н/Д и его адрес Центр стандартизации, метрологии и сертификации
Адрес
Закреплено за
Адрес
Категория АСТ - национальный стандарт РА
Классификация 01.140.30
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Информатика. Издательское дело
Документы в управлении, торговле и промышленности
Ссылки "-" = Ссылки без эл. файлов
  Междок. Связь Стандарт Дата Замены Источник Информации Примечания
-  замененные ГОСТ 6.38-90 1998-08-01  ИУ АСТ N3-1998  
-  ссылочные ГОСТ 9327-60 0000-00-00   N-  
  ссылочные АСТ 105-95 0000-00-00   N-  
  ссылочные АСТ 6.2-98 0000-00-00   N-  
  заменяющие АСТ 6.3-2007 2008-01-01  ИУ АСТ N4-2007  
Государства Присоед.:
Армения
Введен:
Армения
Дата Регистрации 1998-06-22
Регистрационный № 237
Кол-во Страниц 22
Источник Информации ИУ АСТ №2-1998
Дата Опубликования 0000-00-00
Язык оригинала Армянский
Переведен на Армянский
Ключевые Слова УНИФИЦИРОВАННАЯ
Требования
системы
СИСТЕМА
оформлению
ОРГАНИЗАЦИОННОРАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ
документов.
документации.

Унифицированные
Изменения НД Не изменялся.
Цена в драмах РА (включая НДС) 8800

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов