АСТ 6.01.2-98
Название Единая система классификации и кодирования техникоэкономической и социальной информации. Порядок разработки классификаторов
Аннотация Սույն ստանդարտով սահմանվում է տեխնիկատնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգիչների (այսուհետև` դասակարգիչներ) մշակման և կիրառման բոլոր փուլերի աշխատանքների բովանդակությունը, հաջորդականությունը և կարգը
Статус Н/Д заменен
Принят Армгосстандарт1998-2002
Дата Принятия 1998-12-04
Принят в РА
Дата Принятия в РА 0000-00-00
Дата Введения 1999-01-01
Разработчик Н/Д и его адрес ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Закреплено за
Адрес
Категория АСТ - национальный стандарт РА
Классификация 01.140.30
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Информатика. Издательское дело
Документы в управлении, торговле и промышленности
Ссылки "-" = Ссылки без эл. файлов
  Междок. Связь Стандарт Дата Замены Источник Информации Примечания
  заменяющие АСТ 285-2007 2008-01-01  ИУ АСТ N4-2007  
  ссылочные АСТ 6.01.1-98 0000-00-00   N-  
  ссылочные АСТ 6.01.4-98 0000-00-00   N-  
Государства Присоед.:
Армения
Введен:
Армения
Дата Регистрации 1998-12-08
Регистрационный № 256-98
Кол-во Страниц 42
Источник Информации ИУ АСТ №4-1998
Дата Опубликования 0000-00-00
Язык оригинала Армянский
Переведен на Армянский
Ключевые Слова
информации.
Единая
классификации
КЛАССИФИКАТОРОВ.
ПОРЯДОК
кодирования
система
РАЗРАБОТКИ
социальной
техникоэкономической
Изменения НД Не изменялся.
Цена в драмах РА (включая НДС) 16800

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов