АСТ 1.5-99
Название Национальная система стандартизации. Построение, изложение, оформление и содержание стандартов
Аннотация Սույն ստանդարտով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ստանդարտների, ձեռնարկության ստանդարտների (այսուհետև` ստանդարտներ) և դրանց փոփոխությունների կառուցմանը, շարադրմանը, ձևավորմանը և բովանդակությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները
Статус Н/Д заменен
Принят Армгосстандарт1998-2002
Дата Принятия 1999-03-02
Принят в РА
Дата Принятия в РА 0000-00-00
Дата Введения 1999-04-01
Разработчик Н/Д и его адрес ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Закреплено за
Адрес
Категория АСТ - национальный стандарт РА
Классификация 01.120
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Стандартизация. Общие правила

Ссылки "-" = Ссылки без эл. файлов
  Междок. Связь Стандарт Дата Замены Источник Информации Примечания
-  ссылочные ГОСТ 13.1.002-80 0000-00-00   N-  
-  ссылочные ГОСТ 2.004-88 0000-00-00   N-  
-  ссылочные ГОСТ 27465-87 0000-00-00   N-  
-  ссылочные ГОСТ 8.310-90 0000-00-00   N-  
  заменяющие АСТ 1.5-2005 2005-10-15  ИУ АСТ N4-2005  
  ссылочные АСТ 34.002-97 0000-00-00   N-  
  ссылочные АСТ ГОСТ 2.104-96 0000-00-00   N-  
  ссылочные АСТ ГОСТ 2.321-96 0000-00-00   N-  
Государства Присоед.:
Армения
Введен:
Армения
Дата Регистрации 1999-03-08
Регистрационный № 260-99
Кол-во Страниц 60
Источник Информации ИУ АСТ №1-1999
Дата Опубликования 0000-00-00
Язык оригинала Армянский
Переведен на Армянский
Ключевые Слова
стандартизации.
система
Построение
содержание
оформление
Национальная
изложение
стандартов
Изменения НД Не изменялся.
Цена в драмах РА (включая НДС) 24000

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов