АСТ 1.10-99
Название Национальная система стандартизации. Порядок разработки, принятия, регистрации правил и рекомендаций по стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации и информации о них
Аннотация Սույն ստանդարտով սահմանվում են ստանդարտացման, չափագիտության, սերտիֆիկացման և հավատարմագրման կանոնների և հանձնարարականների (այսուհետև` կանոններ, հանձնարարականներ) մշակմանը, համաձայնեցմանը, ընդունմանը, գրանցմանը, հրատարակմանը, ապահովմանը, փոփոխությունների կատարմանը և չեղյալ հայտարարմանը, կանոնների մասին տեղեկատվությանը, ինչպես նաև շարադրմանը և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները
Статус Н/Д введен впервые
Принят Армгосстандарт1998-2002
Дата Принятия 1999-03-02
Принят в РА
Дата Принятия в РА 0000-00-00
Дата Введения 1999-06-01
Разработчик Н/Д и его адрес ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Закреплено за
Адрес
Категория АСТ - национальный стандарт РА
Классификация 01.120
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Стандартизация. Общие правила

Ссылки "-" = Ссылки без эл. файлов
  Междок. Связь Стандарт Дата Замены Источник Информации Примечания
-  ссылочные ГОСТ 13.1.002-80 0000-00-00   N-  
Государства Присоед.:
Армения
Введен:
Армения
Дата Регистрации 1999-03-08
Регистрационный № 261-99
Кол-во Страниц 0
Источник Информации ИУ АСТ №1-2000
Дата Опубликования 0000-00-00
Язык оригинала Армянский
Переведен на Армянский
Ключевые Слова
система
стандартизации.
СТАНДАРТИЗАЦИИ
СЕРТИФИКАЦИИ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
РЕГИСТРАЦИИ
ПРИНЯТИЯ
ПРАВИЛ
РАЗРАБОТКИ
ПОПЯДОК
НИХ.
Национальная
МЕТРОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИИ
АККРЕДИТАЦИИ
Изменения НД Не изменялся.
Цена в драмах РА (включая НДС) -

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов