АСТ ИСО 11814 ИДФ/162-2017
Название Молоко сухое. Оценка интенсивности термообработки. Метод с применением высокоэффективной жидкостной хроматографии
Аннотация Սույն ստանդարտով սահմանվում է բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման (ԲՀՔ) եղանակով մեթոդ՝ ջերմամշակման ինտենսիվությունը գնահատելու համար, որը պետք է օգտագործել կաթի փոշու մշակման ժամանակ, որպեսզի շատ ցածր ջերմաստիճանում խտացրած չոր կաթի փոշին տարբերեն ցածր ջերմաստիճանում խտացրած չոր կաթի փոշուց:
Статус Н/Д введен впервые
Принят
Дата Принятия 0000-00-00
Принят в РА ЗАО "Национальный институт стандартов"2004
59-Լ
Дата Принятия в РА 2017-09-28
Дата Введения 2018-05-01
Разработчик Н/Д и его адрес ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Закреплено за
Адрес
Категория АСТ ИСО
Классификация 67.100.10
ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Молоко и молочные продукты
Молоко и продукты из переработанного молока
Государства Присоед.:
Введен:
Дата Регистрации 2017-09-28
Регистрационный № 1399-2017
Кол-во Страниц 0
Источник Информации ИУС №3-2017
Дата Опубликования
Язык оригинала Армянский
Переведен на
Ключевые Слова
Изменения НД Не изменялся.
Цена в драмах РА (включая НДС) 14500

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов