АСТ ИСО/МЭК ТС17021-5-2016
Название Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 5. Требования к компетентности персонала, обеспечивающего аудит и сертификацию систем менеджмента активов
Аннотация Սույն ստանդարտը լրացնում է ԻՍՕ/ԻԷԿ 17021 ստանդարտում գոյություն ունեցող պահանջները: Այն սահմանում է ակտիվների կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման գործընթացում ընդգրկված անձնակազմի իրազեկությանը ներկայացվող լրացուցիչ պահանջները:
Статус Н/Д введен впервые
Принят
Дата Принятия 0000-00-00
Принят в РА ЗАО "Национальный институт стандартов"2004
37-Լ
Дата Принятия в РА 2016-06-29
Дата Введения 2016-09-01
Разработчик Н/Д и его адрес ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Закреплено за
Адрес
Категория АСТ ИСО
Классификация 03.120.20
СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ
Качество
Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия
Государства Присоед.:
Введен:
Дата Регистрации 2016-06-29
Регистрационный № 1339-2016
Кол-во Страниц 0
Источник Информации ИУС №2-2016
Дата Опубликования
Язык оригинала Армянский
Переведен на
Ключевые Слова
Изменения НД Не изменялся.
Цена в драмах РА (включая НДС) 14500

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов