АСТ 2.602-2014
Название Единая система конструкторской документации Ремонтные документы
Аннотация Սույն ստանդարտը սահմանում է նորոգման փաստաթղթերի մշակման փուլերը, տեսակները, լրակազմությունը և կատարման կանոնները: Սույն ստանդարտի հիման վրա, թույլատրվում է անհրաժեշտության դեպքում` հաշվի առնելով կոնկրետ տեխնիկայի տեսակների առանձնահատկությունները, դրանց համար մշակել ստանդարտներ, որով սահմանվում են նորոգման փաստաթղթերի մշակման փուլերը, համալրվածությունը, տեսակները և կատարման կանոնները:
Статус Н/Д введен впервые
Принят ЗАО "Национальный институт стандартов"2004
Дата Принятия 2014-12-05
Принят в РА
Дата Принятия в РА 0000-00-00
Дата Введения 2015-02-01
Разработчик Н/Д и его адрес ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Закреплено за
Адрес
Категория АСТ - национальный стандарт РА
Классификация 01.100
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Технические чертежи

Ссылки "-" = Ссылки без эл. файлов
  Междок. Связь Стандарт Дата Замены Источник Информации Примечания
  замененные ГОСТ 2.602-95 0000-00-00   N-  
Государства Присоед.:
Введен:
Дата Регистрации 2014-12-05
Регистрационный № 1213-2014
Кол-во Страниц 31
Источник Информации ИУ АСТ №4-2014
Дата Опубликования
Язык оригинала Армянский
Переведен на
Ключевые Слова
Изменения НД Не изменялся.
Цена в драмах РА (включая НДС) 12400

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов