АСТ 365 -2014
Название Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Общие требования
Аннотация Սույն ստանդարտը սահմանում է բնական աղետների կամ տեխնածին վթարի հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակում տուժած բնակչության կենսապահովմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները: Սույն ստանդարտով սահմանված դրույթները կիրառելի են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտակարգ իրավիճակներում բնակչության կենսապահովումը իրականացնող կազմակերպությունների համար։
Статус Н/Д введен впервые
Принят
Дата Принятия 0000-00-00
Принят в РА ЗАО "Национальный институт стандартов"2004
41-Վ
Дата Принятия в РА 2014-09-26
Дата Введения 2014-11-01
Разработчик Н/Д и его адрес ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Закреплено за
Адрес
Категория АСТ - национальный стандарт РА
Классификация 13.200
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ
Борьба с несчастными случаями и катастрофами

Государства Присоед.:
Введен:
Дата Регистрации 2014-09-26
Регистрационный № 1186-2014
Кол-во Страниц 6
Источник Информации ИУ АСТ №3-2014
Дата Опубликования
Язык оригинала Армянский
Переведен на
Ключевые Слова
Изменения НД Не изменялся.
Цена в драмах РА (включая НДС) 2400

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов