АСТ ИСО 9232 ИДФ/146-2014
Название Йогурт. Идентификация характеристических микроорганизмов (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcusm thermophilus)
Аннотация Սույն ստանդարտով սահմանվում է յոգուրտում բնութագրիչ միկրոմարմինների նույնականացման փորձարկումները կախված դրանց ձևաբանական, աճեցման և ֆիզիոլոգիական հատկություններից: Այն կիրառելի է յոգուրտից առանձնացված շտամների համար, որոնցում առկա են կենսունակ բնութագրիչ միկրոմարմիններ:
Статус Н/Д введен впервые
Принят
Дата Принятия 0000-00-00
Принят в РА ЗАО "Национальный институт стандартов"2004
25-В
Дата Принятия в РА 2014-07-04
Дата Введения 2014-08-01
Разработчик Н/Д и его адрес ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Закреплено за ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Категория АСТ ИСО
Классификация 07.100.30
МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Микробиология
Пищевая микробиология
Ссылки "-" = Ссылки без эл. файлов
  Междок. Связь Стандарт Дата Замены Источник Информации Примечания
-  IDT-для идентичных международных стандартов ИСО 9232:2003 ИДФ/146։2003 0000-00-00   N-  
Государства Присоед.:
Введен:
Дата Регистрации 2014-08-01
Регистрационный № 1155-2014
Кол-во Страниц 25
Источник Информации ИУ АСТ №3-2014
Дата Опубликования 0000-00-00
Язык оригинала Армянский
Переведен на
Ключевые Слова
Изменения НД Не изменялся.
Цена в драмах РА (включая НДС) 22000

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов