АСТ ИСО 31000 -2012
Название Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания
Аннотация Սույն ստանդարտով սահմանվում են ռիսկի կառավարման սկզբունքները և ղեկավար ցուցումները: Սույն ստանդարտը կարող է կիրառվել բոլոր պետական, մասնավոր կամ առևտրային կազմակերպությունների, ասոցիացիաների, անձանց կամ խմբերի կողմից: Հետևաբար սույն ստանդարտը նախատեսված չէ կոնկրետ որևէ արդյունաբերության կամ հատվածի համար: ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ- Հարմարության համար, բոլոր նրանք, ովքեր կիրառում են սույն ստանդարտը, մեկ անունով կոչվում են «կազմակերպություն»: Սույն ստանդարտը կարող է կիրառվել կազմակերպության գոյության ընթացքում և գործունեությունների՝ ներառյալ ռազմավարությունները և որոշումները, գործողությունների, գործընթացների, գործառնությունների, նախագծերի, ծառայությունների և ակտիվների լայն շրջանում: Սույն ստանդարտը կիրառվում է ցանկացած տեսակի ռիսկերի համար՝ անկախ դրանց բնույթից և դրական կամ բացասական հետևանքներից: Թեև սույն ստանդարտն ապահովում է ընդհանուր ղեկավար ցուցումներ, այն նախատեսված չէ կազմակերպություններում միատեսակ ռիսկի կառավարմանը նպաստելու համար: Ռիսկի կառավարման պլանները և ենթակառուցվածքը մշակելու և ներդնելու ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել կազմակերպությունների հատուկ կարիքները, նրանց կոնկրետ նպատակները, համատեքստը, կառուցվածքը, գործողությունները, գործընթացները, գործառնությունները, նախագծերը, արտադրանքները, ծառայությունները կամ ակտիվները և հատուկ կիրառվող մեթոդները: Սույն ստանդարտը նախատեսվում է կիրառել գոյություն ունեցող ստանդարտներում և հետագա ստանդարտներում` գոյություն ունեցող ռիսկի կառավարման գործընթացները ներդաշնակեցնելու համար: Այն ապահովում է հատուկ ռիսկերի և (կամ) ոլորտների հետ կապված ստանդարտներին աջակցելու միասնական մոտեցում և չի փոխարինում այդ ստանդարտներին: Սույն ստանդարտը նախատեսված չէ սերտիֆիկացման նպատակով կիրառելու համար:
Статус Н/Д введен впервые
Принят ЗАО "Национальный институт стандартов"2004
Дата Принятия 0000-00-00
Принят в РА ЗАО "Национальный институт стандартов"2004
58-В
Дата Принятия в РА 2012-08-31
Дата Введения 2012-09-01
Разработчик Н/Д и его адрес ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Закреплено за ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Категория АСТ ИСО
Классификация 03.100.01
СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ
Организация фирм и управление ими
Организация фирм и управление ими в целом
Ссылки "-" = Ссылки без эл. файлов
  Междок. Связь Стандарт Дата Замены Источник Информации Примечания
-  IDT-для идентичных международных стандартов ИСО 31000:2009 0000-00-00   N-  
Государства Присоед.:
Армения
Введен:
Армения
Дата Регистрации 2012-10-01
Регистрационный № 993-2012
Кол-во Страниц 34
Источник Информации ИУ АСТ №4-2012
Дата Опубликования 0000-00-00
Язык оригинала Армянский
Переведен на Армянский
Ключевые Слова следствие
событие
создание контекста
управление рисками
контроль
обзор
вероятность
заинтересованных сторон
Изменения НД Не изменялся.
Цена в драмах РА (включая НДС) 29500

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов