АСТ ИСО/МЭК27005-2011
Название Информационные технологии. Механизмы обеспечения безопасности. Управление рисками информационной безопасности
Аннотация Սույն ստանդարտում տրված են ցուցումներ տեղեկատվական անվտանգության ռիսկերի կառավարման վերաբերյալ: Սույն ստանդարտը հիմնված է ԻՍՕ/ԻԷԿ 27001 ստանդարտով սահմանված ընդհանուր հայեցակարգերի վրա և օժանդակում է ռիսկերի կառավարման միջոցով տեղեկատվական անվտանգության ապահովմանը: ԻՍՕ/ԻԷԿ 27001 և ԻՍՕ/ԻԷԿ 27002 ստանդարտներով նկարագրված հայեցակարգերի, մոդելների, գործընթացների և տերմինների իմացությունը կարևոր նշանակություն ունի սույն ստանդարտն ամբողջությամբ ըմբռնելու համար: Սույն ստանդարտը կիրառելի է բոլոր տիպի կազմակերպությունների (օրինակ` առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններ, պետական մարմիններ) կողմից, որոնք ցանկանում են կառավարել կազմակերպության տեղեկատվական անվտանգության ռիսկերը:
Статус Н/Д введен впервые
Принят ЗАО "Национальный институт стандартов"2004
Дата Принятия 0000-00-00
Принят в РА Министерство экономики Республики Армения2008
213-А
Дата Принятия в РА 2011-04-07
Дата Введения 2011-05-01
Разработчик Н/Д и его адрес ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Закреплено за ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Категория АСТ ИСО
Классификация 35.040
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ
Наборы знаков и кодирование информации

Ссылки "-" = Ссылки без эл. файлов
  Междок. Связь Стандарт Дата Замены Источник Информации Примечания
-  IDT-для идентичных международных стандартов ИСО/МЭК 27001:2005 0000-00-00   N-  
-  IDT-для идентичных международных стандартов ИСО/МЭК 27002:2005 0000-00-00   N-  
-  IDT-для идентичных международных стандартов ИСО/МЭК 27005:2008 0000-00-00   N-  
Государства Присоед.:
Армения
Введен:
Армения
Дата Регистрации 2011-04-15
Регистрационный № 875-2011
Кол-во Страниц 111
Источник Информации ИУ АСТ №1-2011
Дата Опубликования 2011-05-01
Язык оригинала Армянский
Переведен на Армянский
Ключевые Слова ազդեցություն
ռիսկի կանխում
ռիսկի մասին հայտնում
տեղեկատվական անվտանգության ռիսկ
Изменения НД Не изменялся.
Цена в драмах РА (включая НДС) 44500

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов