АСТ 2.301-2009
Название Единая система конструкторской документации. Форматы
Аннотация Սույն ստանդարտով սահմանվում են էլեկտրոնային և թղթային ձևով կատարվող այն գծագրերի և այլ փաստաթղթերի թերթերի ձևաչափերը, որոնք նախատեսված են կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգի ստանդարտներով՝ արդյունաբերության և շինարարության բոլոր ճյուղերի համար
Статус Н/Д взамен
Принят ЗАО "Национальный институт стандартов"2004
Дата Принятия 0000-00-00
Принят в РА Министерство экономики Республики Армения2008
652-А
Дата Принятия в РА 2009-08-06
Дата Введения 2009-11-06
Разработчик Н/Д и его адрес ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Закреплено за ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Категория АСТ - национальный стандарт РА
Классификация 01.100.01
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Технические чертежи
Технические чертежи в целом
Ссылки "-" = Ссылки без эл. файлов
  Междок. Связь Стандарт Дата Замены Источник Информации Примечания
  замененные АСТ ГОСТ 2.301-96 2009-11-06  ИУ АСТ N3-2009  
Государства Присоед.:
Армения
Введен:
Армения
Дата Регистрации 2009-09-15
Регистрационный № 713-2009
Кол-во Страниц 4
Источник Информации ИУ АСТ №3-2009
Дата Опубликования 0000-00-00
Язык оригинала Армянский
Переведен на
Ключевые Слова конструкторской
форматы
система
единая
документации
Изменения НД Не изменялся.
Цена в драмах РА (включая НДС) 1600

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕН



Указатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов