АСТ ЕН 15038-2007
Название Услуги переводческие. Требования к услугам
Аннотация Սույն ստանդարտով սահմանվում են թարգմանչական ծառայություն մատուցողներին, այդ թվում մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսներին, որակին և նախագծի կառավարմանը, ինչպես նաև պայմանագրային ոլորտին և ծառայության մատուցման ընթացակարգերին ներկայացվող պահանջները
Статус Н/Д введен впервые
Принят ЗАО "Национальный институт стандартов"2004
Дата Принятия 0000-00-00
Принят в РА МТЭР РА2001-2008
5-А
Дата Принятия в РА 2007-12-05
Дата Введения 2008-02-01
Разработчик Н/Д и его адрес Министерство юстиции Республики Армения
Адрес г. Ереван
Закреплено за ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004
Адрес г. Ереван, ул. Комитаса 49/4
Категория АСТ ЕН
Классификация 03.080.20
СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ
Услуги
Услуги для фирм
Государства Присоед.:
Армения
Введен:
Армения
Дата Регистрации 2008-01-30
Регистрационный № 548-2008
Кол-во Страниц 18
Источник Информации ИУ АСТ №1-2008
Дата Опубликования 0000-00-00
Язык оригинала Армянский
Переведен на
Ключевые Слова требования к услугам
услуги переводческие
Изменения НД Не изменялся.
Цена в драмах РА (включая НДС) 15000

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов