ՀՍՏ 5.6-2000
Վերնագիր Համապատասխանության հավաստման համակարգ. Համակարգի գրանցամատյանների վարումը
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում են համապատասխանության հավաստման համակարգում (այսուհետև` համակարգ) համակարգի գրանցամատյանների (այսուհետև` գրանցամատյան) տեսակը և վարման կանոնները, որոնք ընդգրկում են համապատասխանության հավաստման օբյեկտների (այսուհետև`օբյեկտներ) և փաստաթղթերի, օտարերկրյա համապատասխանության հավաստման համակարգերի (սերտիֆիկացման համակարգերի ) և համապատասխանության նշանների ճանաչման մասին որոշումների գրանցումը, ինչպես նաև գրանցման ներկայացվող նյութերի կարգը և համապատասխանության հավաստման արդյունքների վերաբերյալ արդիականացված տեղեկատվության հաղորդման սկզբունքները
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարինված է
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ Հայպետստանդարտ1998-2002
42
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2000-09-04
Գործարկման թվականը 2000-09-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 03.120.20
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ. ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՖԻՐՄԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈւՄ. ՎԱՐՉԱԿԱԶՄ. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
Որակ
Արտադրանքի և ֆիրմաների սերտիֆիկացում. Համապատասխանության գնահատում
Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
  հղված ՀՍՏ 5.10-2000 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 5.3-2000 0000-00-00   N-  
  փոխարինող ՀՍՏ 5.6-2006 2006-05-01  Տեղեկատու N2-2006  
  հղված ՀՍՏ 5.7-2000 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 5.9-2000 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 52-97 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2000-09-04
Գրանցման № 317-2000
Էջերի քանակը 21
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2000
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է Հայերեն
Հանգուցային բառեր գրանցամատյան
համակարգ
համապատասխանության հավաստման
կառուցվածք
տեղեկատվական սպասարկում
վարում
ամփոփիչ հաշվառում
Փոփոխությունները ՆՓ-ի
№1 0000-00-00 Տեղեկատու №2-2002
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 8400

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ