ՀՀ ՏՊ 39042256.4354-2006
Վերնագիր Ծեփոն (պլաստիլին) ծեփագործական և մանկական
Նկարագրություն Սույն տեխնիկական պայմանները տարածվում են ծեփոնի (պլաստիլին) վրա, որը նախատեսված է ծեփման և մոդելավորման, ինչպես նաև մանկական ծեփագործության համար. Ծոփոնն իրենից ներկայացնում է համասեռ պլաստիկ զանգված, որը բաղկացած է նաֆթային պարաֆինների, մոմի, կավճի խառնուրդից` հոտավորիչների և օրգանական ներկանյութերի (մանկական ծեփոնի դեպքում) ավելացմամբ
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 0000-00-00
Գործարկման թվականը 2006-02-23
Ն/Փ մշակողը և հասցեն "Արակն" ՍՊԸ
Հասցե ք. Երևան, Բագրատունյաց 4-րդ նրբ., 4-րդ տուն
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ՀՀ ՏՊ - ՀՀ տեխնիկական պայմաններ
Դասակարգում 97.200.50
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐԱՆՔ. ՀԱՆԳԻՍՏ. ՍՊՈՐՏ
Սարքավորանք հանգստի համար
Խաղալիքներ
Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2006-02-23
Գրանցման № 9170
Էջերի քանակը 9
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №1-2006
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր ծեփոն
ծեփագործական
մանկական
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) -

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ