ՀՍՏ 5.0-93
Վերնագիր Սերտիֆիկացման ազգային համակարգ. Հիմնական դրույթներ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում է սերտիֆիկացման աշխատանքների կատարման կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում և հանդիսանում է հիմնարար «Սերտիֆիկացման ազգային համակարգ» ազգային ստանդարտների համալիրում
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման վարչություն 1993-1998
1-93
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 1993-11-29
Գործարկման թվականը 1994-01-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն
Հասցե
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 03.120.20
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ. ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՖԻՐՄԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈւՄ. ՎԱՐՉԱԿԱԶՄ. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
Որակ
Արտադրանքի և ֆիրմաների սերտիֆիկացում. Համապատասխանության գնահատում
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 1993-12-01
Գրանցման № 1/6-93
Էջերի քանակը 5
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №4-1993
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է Ռուսերեն
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 2000

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ