ԳՕՍՏ 33415-2015
Վերնագիր Ապակե փաթեթավորում. Հուշանվերային շշեր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ
Նկարագրություն Стандарт распространяется на сувенирные бутылки (далее - бутылки), изготавливаемые из бес-цветного, полубелого и цветного стекла и предназначенные для розлива, хранения и транспортиро-вания алкогольных и безалкогольных пищевых жидкостей. Стандарт распространяется на бутылки прямоугольной и фигурной формы, штофы.
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
08-Լ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2018-02-19
Գործարկման թվականը 2018-09-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ
Դասակարգում 55.040
ԲԵՌՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈւՄ ԵՎ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈւՄ
Փաթեթավորման նյութեր և հարմարանքներ

Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2018-02-19
Գրանցման № 5406-2018
Էջերի քանակը 7
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №1-2018
Հրատարակման ամսաթիվը
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 2800

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ