ՌՄԳ 102-2010
Վերնագիր Համապատասխանության գնահատման (հավաստման) մոդուլներ և սերտիֆիկացման սխեմաներ
Նկարագրություն Настоящие рекомендации предназначены для использования разработчиками национальных технических регламентов и устанавливают процедуры оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов. Процедуры оценки (подтверждения) соответствия – модули и схемы, установленные настоящим документом, рекомендуется применять в технических регламентах, в которых устанавливаются характеристики продукции или связанных с ней процессов или способов производства, а также соответствующие положения, выполнение которых является обязательным.
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 2010-06-10
Ընդունված է ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն2008
213-A
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2011-04-07
Գործարկման թվականը 2011-05-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն «Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ)
Հասցե
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ՌՄԳ - միջպետական ՆՓ
Դասակարգում 01.120
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Ստանդարտացում. Ընդհանուր կանոններ

Պետություն Միացել են:
Ուկրաինա
Ուզբեկստանի
Տաջիկստան
Ռուսաստանի Դաշնություն
Մոլդովայի
Ղրղզստան
Ղազախստան
Հայաստան
Ադրբեջան
գործողության մեջ:
Ռուսաստանի Դաշնություն
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 0000-00-00
Գրանցման №
Էջերի քանակը 28
Տեղեկատվության աղբյուր №-
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր համապատասխանության գնահատում (հաստատում)
երրորդ կողմ
տեխնիկական կանոնակարգ
արտադրողի կողմից լիազորված անձ
արտադրող
մոդուլ համապատասխանության գնահատման (հաստատման)
համապատասխանության հայտարարագրին
սերտիֆիկացում
սերտիֆիկացման սխեմա
լիազոր (նշանակված) համապատասխանության գնահատման (հաստատման)մարմին
թույլտվությունը (հանձնարարությամբ)
համապատասխանության սերտիֆիկատ
փողկապակցված ստանդարտների ցանկը
համապատասխանության գնահատման մարմին (հաստատման)
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 11200

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ