ՀՀ ՏՊ 30969256.6323-2010
Վերնագիր Ըմպելիքներ զովացուցիչ, սառը թեյ և սառը սուրճ "Ալկա"
Նկարագրություն Սույն տեխնիկական պայմանները տարածվում են զովացուցիչ ըմպելիքների վրա, որոնք պատրաստվում են մրգահատապտղային խտանյութերի կամ էսենցիաների և խմելու ջրի խառնուրդից` շաքարի կամ շաքարի փոխարինիչների ավելացմամբ և ածխածնի երկօքսիդով գազավորման միջոցով: Սառը սուրճը և սառը թեյը պատրաստվում են համապատասխանաբար բնական բայխաթեյի կամ բնական թեյի խտանյութի, լուծվող սուրճի կամ բնական լուծվող սուրճի խտանյութի, և պաստերացված խմելու ջրի խառնուրդից` շաքարի կամ շաքարի փոխարինիչի ավելացմամբ կամ առանց դրանց: Ըմպելիքները նախատեսված են մանրածախ առևտրի ցանցում և հանրային սննդի օբյեկտներում իրացնելու համար
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 0000-00-00
Գործարկման թվականը 2010-08-05
Ն/Փ մշակողը և հասցեն ԱՁ Գ.Գալստյան
Հասցե ՀՀ ք.Երևան Նորքի 4փ տ.3
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ՀՀ ՏՊ - ՀՀ տեխնիկական պայմաններ
Դասակարգում 67.160.20
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
Խմիչքներ
Ոչ ալկոհոլային խմիչքներ
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2010-08-05
Գրանցման № 11220
Էջերի քանակը 9
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2010
Հրատարակման ամսաթիվը 2010-08-05
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր ըմպելիքներ
զովացուցիչ
թեյ
սուրճ
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) -

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ