ՀՀ ՏՊ 37415196.2301-2000
Վերնագիր Զուգարանի թուղթ
Նկարագրություն Սույն տեխնիկական պայմանները տարածվում են սանիտարահիգիենիկ նշանակության զուգարանի թղթի վրա, որը նախատեսվում է առևտրի ցանցում իրացնելու համար
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 0000-00-00
Գործարկման թվականը 2000-06-21
Ն/Փ մշակողը և հասցեն "Վազգեն Աբգարյան" ՍՊԸ
Հասցե ք. Երևան, Գոգոլի 3
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ՀՀ ՏՊ - ՀՀ տեխնիկական պայմաններ
Դասակարգում 85.080
ԹՂԹԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
Թղթե արտադրատեսակներ

Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2000-06-21
Գրանցման № 7078
Էջերի քանակը 6
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №2-2000
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր զուգարանի
թուղթ
Փոփոխությունները ՆՓ-ի
№1 2001-06-13 Փոփոխություն տեքստում Տեղեկատու №2-2001
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) -

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ