ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 5750
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ 7.90-2007 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Համապիտանի տասնորդական դասակարգում. Կառուցվածքի, վարման և ինդեքսանշման կանոններ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 8800
ԳՕՍՏ 8.003-2010 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Գործիքային մանրադիտակներ: Ստուգաչափման մեթոդները եւ միջոցները Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 7600
ԳՕՍՏ 8.005-2002 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Կշեռքներ անընդհատ գործողության փոխարկիչային. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 8.010-99 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Չափումների կատարման մեթոդիկաներ. Հիմնական դրույթներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.010-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Չափումների կատարման մեթոդիկաներ. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 8.018-2007 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. 90-ից մինչև 1800 Կ ջերմաստիճանի ընդգրկույթում պինդ մարմինների գծային ընդարձակման ջերմաստիճանային գործակցի չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 8.021-2005 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Զանգվածի չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.021-2015 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Զանգվածի չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 8.023-2003 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա անընդհատ և իմպուլսային ճառագայթման լուսային մեծությունների չափման միջոցների համար Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.023-2012 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Անընդհատ և իմպուլսային ճառագայթման լուսային մեծությունների չափման միջոցների համար պետական ստուգաչափման սխեմա Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.023-2014 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Անընդհատ և իմպուլսային ճառագայթման լուսային մեծությունների չափման միջոցների համար պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 8.024-2002 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա խտության չափման միջոցների համար Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1200
ԳՕՍՏ 8.025-96 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Հեղուկի մածուցիկության չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 8.026-96 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Այրման էներգիայի և այրման տեսակարար էներգիայի չափման միջոցների (կիզման կալորիաչափերի) պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 8.027-2001 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ստուգաչափման պետական սխեմա հաստատուն էլեկտրական լարման և էլեկտրաշարժիչ ուժի չափման միջոցների համար Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2400
ԳՕՍՏ 8.030-2013 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Ազգային ստուգաճշտման սխեմա մագնիսական ինդուկցիայի, մագնիսական հոսքի, մագնիսական մոմենտի և մագնիսական ինդուկցւայի գրադիենտի չափման միջոցների համար Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 8.033-96 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ճառագայթաակտիվ նուկլիդների ակտիվության, ճառագայթաակտիվ նուկլիդների աղբյուրների ալֆա-, բետա-մասնիկների և ֆոտոնների հոսքի և հոսքի խտության չափման միջոցների համար պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 8.038-94 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. 2 Հց-ից մինչև 100 կՀց հաճախությունների ընդգրկույթում օդային միջավայրում ձայնային ճնշման չափման միջոցների համար պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 8.063-2007 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ըստ Վիկկերսի սանդղակների մետաղների և համահալվածքների կարծրության չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.063-2012 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ըստ Վիկկերսի սանդղակների մետաղների և համահալվածքների կարծրության չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 8.064-94 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ռոկվելլի և Սուպեր Ռոկվելլի սանդղակներով կարծրության չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 8.070-96 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ֆոտոնային և էլեկտրոնային ճառագայթումների կլանված և համարժեք բաժնաչափերի հզորության չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.070-2014 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Կլանված բաժնաչափերի և կլանված բաժնաչափերի հզորության, համարժեք բաժնաչափերի և համարժեք բաժնաչափերի հզորության Ֆոտոնային և էլեկտրոնային ճառագայթմների չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 8.087-2000 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ռենտգենյան և գամմա-ճառագայթման դոզաչափական չափանմուշային կայանք. Ստուգաչափման մեթոդ էքսպոզիցիոն դոզայի և օդում կերմի հզորության միջոցով Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 7600
ԳՕՍՏ 8.106-2001 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա էներգիայի պայծառության և 220-1360 Կ ջերմաստիճանով ջերմային աղբյուրների ճառագայթման ուժի չափման միջոցների համար Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 8.109-97 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա բարձրահաճախական տատանումների ամպլիտուդային մոդուլման գործակցի չափման միջոցների համար Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 8.110-97 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա հարմոնիկների գործակցի չափման միջոցների համար Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 8.120-99 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա pH-ի չափման միջոցների համար Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.120-2014 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա pH-ի չափման միջոցների համար Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 8.122-99 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ռոտամետրեր. Ստուգաճշտման մեթոդիկա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  >>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/2,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 23-58-51, 23-58-61

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ