ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 5764
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ 7.50-2002 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Փաստաթղթերի կոնսերվացում. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ԳՕՍՏ 7.51-98 Տեղեկատվության մատենագրական և հրատարակչական ստանդարտների համակարգ. Քարտեր գրացուցակների և քարտարանների համար. Գրացուցակավորումը հրատարակությունում. Տվյալների կառուցվածքը, կազմը և հրատարակչական ձևավորումը Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 7.55-99 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 7.56-2002 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Հրատարակություններ. Սերիական հրատարակությունների միջազգային ստանդարտ համարակալում Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 7.60-2003 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Հրատարակություններ. Հիմնական տեսակներ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 14400
ԳՕՍՏ 7.61-96 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Հրատարակություններ. Պետական (ազգային) մատենագիտական տեղեկատուներ. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում 7600
ԳՕՍՏ 7.62-2008 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Սրբագրական նշանների բնագրերի չափանշման և սրբագրչական և փորձնական արտատիպերի ուղղման համար. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 7200
ԳՕՍՏ 7.67-94 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Երկրների անվանումների կոդերը Ոչ ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 7.67-2003 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Երկրների անվանումների կոդերը Ակտիվ
169200
ԳՕՍՏ 7.69-95 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Լսատեսողական փաստաթղթեր. Հիմնական տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 7.70-96 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Տվյալների հիմնապահեստների և մեքենակարդացվող տեղեկատվական զանգվածների նկարագրությունը. Կազմը և բնութագրերի նշագիրը Ոչ ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 7.70-2003 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Տվյալների հիմնապահեստների և մեքենակարդացվող տեղեկատվական զանգվածների նկարագրությունը. Բնութագրերի կազմը և նշագիրը Ակտիվ -
4800
ԳՕՍՏ 7.71-96 Տեղեկատվության գրադարանային հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Կոդավորված մաթեմատիկական նշանների հավաքածու մատենագիտական տեղեկատվության փոխանակման համար Ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 7.72-96 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Ծածկագրեր փաստաթղթերի ֆիզիկական ձևի Ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 7.73-96 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Տեղեկատվության որոնում և տարածում. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում 6000
ԳՕՍՏ 7.74-96 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Տեղեկատվական-որոնողական լեզուներ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում 13600
ԳՕՍՏ 7.75-97 Տեղեկատվական, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Լեզուների անվանումների կոդեր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 11200
ԳՕՍՏ 7.76-96 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Համալրում փաստաթղթերի ֆոնդի. Մատենագիտական քարտավորում. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում 20800
ԳՕՍՏ 7.77-98 Տեղեկատվական, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Գիտատեխնիկական տեղեկատվական միջպետական ռուբրիկատոր. Կառուցվածքը, օգտագործման և վարման կանոնները Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 7.78-99 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Օժանդակ հրատարակություններ. Տեղեկատուներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 7.79-2000 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Լատինական այբուբենով կիրիլյան գրերի գրադարձության կանոններ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 7600
ԳՕՍՏ 7.80-2000 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Վերնագիր. Ընդհանուր պահանջներ և կազմման կանոններ Ոչ ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 7.81-2001 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Ոչ պարբերական, պարբերական և շարունակական հրատարակության թողարկման վիճակագրական հաշվարկ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 7.82-2001 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Մատենագիտական գրանցում. Էլեկտրոնային ռեսուրսների մատենագրական նկարագրություն. Ընդհանուր պահանջներ և կազմման կանոններ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 9200
ԳՕՍՏ 7.83-2001 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրոնային հրատարակություններ. Հիմնական տեսակներ և ելքային տեղեկություններ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 7.84-2002 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Հրատարակություններ. Շապիկներ և կազմեր. Ընդհանուր պահանջներ և ձևավորման կանոններ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 7.85-2003 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Տեխնիկական հաշվետվության միջազգային ստանդարտ համար Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 7.87-2003 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Հուշարձաններ գրքային. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 7.88-2003 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Հրապարակման վերնագրերում վերնագրերի և բառերի կրճատման կանոններ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 7.89-2005 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Հեղինակային և հրատարակչական տեքստային բնագրեր. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 6000
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >  >>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/2,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 23-58-51, 23-58-61

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ