ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 5539
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-8-98 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Ածելիներին, մազերը խուզելու մեքենաներին և համանման սարքերին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
-
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-13-99 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Ճարպաջեռոցներին, թավաներին և համանման սարքերին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
-
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-15-98 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Հեղուկների տաքացման սարքերին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-21-99 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Կուտակումային ջրատաքացուցիչներին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-23-98 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաշկի և մազերի խնամքի սարքերին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-24-2001 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Սառեցման և պաղպաղակ պատրաստող սարքերին և սառույց արտադրող սարքերին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-26-99 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Ժամացույցներին վերաբերող մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-27-2000 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաշկի խնամքի համար ենթակարմիր և անդրամանուշակագույն ճառագայթումով սարքերին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-29-98 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մարտկոցների լիցքավորման սարքերին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-30-99 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Սենյակային ջեռուցիչներին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-31-99 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Խոհանոցային օդամաքրիչներին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-32-98 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մերսման սարքերին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-34-2000 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Շարժիչ-ճնշակներին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-35-2000 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Հոսանուտ ջրատաքացուցիչներին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-40-2000 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Էլեկտրական ջերմային պոմպերին, օդի լավորակիչներին և չորացուցիչներին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-41-98 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Պոմպերին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-44-2001 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Արդուկող մեքենաներին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-43-99 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Հագուստի չորանոցներին և սրբիչների վերադրակներին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-45-99 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Շարժական էլեկտրատաքացնող գործիքներին և համանման սարքերին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-51-2000 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Ջեռուցման համակարգերի և ջրամատակարարման համակարգերի անշարժ շրջապտուտական պոմպերին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-52-2000 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Բերանի հիգիենայի համար սարքերին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-53-2001 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Սաունաների ջեռուցիչ սարքերին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-54-2000 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Հեղուկների կամ գոլորշու օգտագործմամբ մակերևույթների մաքրման սարքերին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-56-99 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Պրոյեկտորներին և համանման ապարատուրային վերաբերող մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-59-2000 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Միջատների ոչնչացման համար սարքերին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-60-2000 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Հիդրոմերսման վաննաներին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-70-98 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Կթող կայանքներին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-71-98 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Կենդանիների աճեցման և բազմացման համար էլեկտրական ջեռուցիչ սարքերին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-76-2001 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Էլեկտրական ցանկապատների սնման բլոկներին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60335-2-77-99 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Ձեռքով կառավարվող գազոնահնձիչներին վերաբերող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
<<  < 177 178 179 180 181 182 183 184 185 > 
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/2,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 23-58-51, 23-58-61

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ