ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 5606
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55710-2013 Շենքի ներսում աշխատանքային վայրի լուսավորություն. Նորմեր և չափման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6000
ԳՕՍՏ Ռ 55726-2013 Ֆեյխուա թարմ. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55734-2013 Հանքահորային սարքավորումներ. Բացահանքային թափոնակույտիչներ. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4800
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55736-2013 Հանքահորային սարքավորումներ. Բաց հանքային աշխատանքների ժամանակ պայթման անցքերի հորատման հաստոցներ. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55759-2013 Պահածոներ մսային կտորներով. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55760-2013 Էլեկտրագեներատորային կայանքներ ներքին այրման շարժիչներով շարժաբերվող. Մակնշման, փաթեթավորման, փոխադրման և պահման կանոններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4800
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55761-2013 Սննդային հուքից շաղաղվածքներ, քաղցու, խմորված քաղցու. Կաթիլային էլեկտրաֆորեզի մեթոդով անօրգանական և օրգանական թթուների կատիոնների, անիոնների որոշում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4800
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55762-2013 Պահածոներ մսային խոզապուխտի. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55795-2013 Արտադրանք խոզի մսից եփած և տապակած. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55796-2013 Արտադրանք խոզի մսից հում ապխտած. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55799-2013 Հացահատիկային թորվածք. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55810-2013 Միս և մսամթերթ. Թիոբարբիտուրային թվի որոշման մեթոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55819-2013 Երկաթուղային շարժական կազմի արգելակի ճնշիչների սյունկալներ և ճուլկիներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 10000
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55820-2013 Երկաթուղային ռելսեր լեզվակով. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 22000
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55821-2013 Լոկոմոտիվային քարշման ուղևորատար վագոնների սայլակներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6000
ԳՕՍՏ Ռ 55822-2013 Տերևավոր բանջարեղեններ թարմ. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55857-2013 Մգդակած վերմակ և ծածկոց. Բարձեր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ Ռ 55870-2013 Թուզ թարմ. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ Ռ 55885-2012 Քաղցր պղպեղ թարմ. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4800
ԳՕՍՏ Ռ 55886-2013 Ծովաբողկի արմատ թարմ. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ Ռ 55896-2013 Շինարարական կոնստրուկցիաներ. Վերելակի հորանի փակոցի որմնախորշերի ծածկման դռներ Հրակայունության փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ Ռ 55903-2013 Սոխ-շալոտ թարմ. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ Ռ 55947-2014 Թվային հեռահաղորդակցություն. DVB-T2 ընդունիչներ թվային եթերային հեռահաղորդակցության համար. Հիմնական պարամետրեր. Տեխնիկական պահանջներ. Չափման և փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 10800
ԳՕՍՏ Ռ 55963-2014 Վերելակներ. Դիսպետչերական հսկողություն. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ Ռ 55964-2014 Վերելակներ. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ շահագործելիս Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ Ռ 55965-2014 Վերելակներ. Արդիականացման ընդհանուր պահանջներ վերելակները շահագործելիս Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ Ռ 55966-2014 Վերելակներ. Անվտանգության հատուկ պահանջներ վերելակներին, որոնք կիրառվում են հաշմանդամների և սակավաշարժ խմբերի բնակչությկան տարահանման համար Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6000
ԳՕՍՏ Ռ 55967-2014 Վերելակներ. Անվտանգության հատուկ պահանջներ գործող շենքերում նոր վերելակներ տեղադրելիս Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ Ռ 55969-2014 Վերելակներ. Շահագործման հանձնում. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 1200
ԳՕՍՏ Ռ 55973-2014 Սննդային հավելումներ. Կալցիումի քլորիդ Е 509. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
<<  < 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 > 
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/2,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 23-58-51, 23-58-61

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ