ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 5750
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ 2.701-2008 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Սխեմաներ. Տեսակներ և տիպեր. Կատարմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 2.780-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Նշագրեր պայմանական գրաֆիկական. Կոնդիցիոներներ աշխատանքային միջավայրի, հիդրավլիկ և օդաճնշական տարողություններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 2.781-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Նշագրեր պայմանական գրաֆիկական. Ապարատներ հիդրավլիկ և օդաճնշական, կառավարման ապարատներ և վերահսկիչ-չափիչ սարքեր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 9600
ԳՕՍՏ 2.782-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Նշագրեր պայմանական գրաֆիկական.Մեքենաներ հիդրավլիկ և օդաճնշական Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 2.784-96 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Նշագրեր պայմանական գրաֆիկական. Տարրեր խողովակաշարերի Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 2.796-95 Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Նշագրեր պայմանական գրաֆիկական սխեմաներում. Վակուումային համակարգերի տարրեր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 3.1103-2011 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Հիմնական մակագրություններ. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 8400
ԳՕՍՏ 3.1129-93 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեխնոլոգիական պրոցեսների և գործողությունների տեխնոլոգիական փաստաթղթերում տեխնոլոգիական տեղեկատվության գրառման ընդհանուր կանոններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 12400
ԳՕՍՏ 3.1130-93 Տեխնոլոգիական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Փաստաթղթերի ձևերին և բլանկներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 4.8-2003 Արտադրանքի որակի ցուցանիշների համակարգ. Բամբակե և խառը մանվածք. Ցուցանիշների անվանացուցակ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 4.92-93 Արտադրանքի որակի ցուցանիշների համակարգ. Ճառագայթումային տեխնիկա. Ցուցանիշների անվանացուցակ Ակտիվ Ռուստանի պետստանդարտ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 4.350-93 Արտադրանքի որակի ցուցանիշների համակարգ. Մեքենաներ և սարքավորանք ապակու արդյունաբերության համար. Ցուցանիշների անվանացուցակ Ակտիվ Ռուստանի պետստանդարտ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 4.494-94 Արտադրանքի որակի ցուցանիշների համակարգ. Դողեր արտաճանապարհային բացահանքային ավտոմեքենաների, տրակտորների, շինարարական, ճանապարհային, ամբարձիչ-փոխադրական հանքային և գյուղատնտեսական մեքենաների համար. Ցուցանիշների անվանացանկ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 8400
ԳՕՍՏ 7.0-99 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 9200
ԳՕՍՏ 7.1-2003 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Մատենագիտական գրառում. Մատենագիտական նկարագրում. Ընդհանուր պահանջներ և կազմման կանոններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 19200
ԳՕՍՏ 7.4-95 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Հրատարակություններ. Ելքային տեղեկություններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 17200
ԳՕՍՏ 7.5-98 Տեղեկատվական, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Ամսագրեր, ժողովածուներ, տեղեկատվական հրատարակություններ. Հրապարակվող նյութերի հրատարակչական ձևավորում Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 6000
ԳՕՍՏ 7.9-95 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Ռեֆերատ և անոտացիա. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 7.11-2004 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Մատենագիտական գրառում. Բառերի և բառակապակցությունների համառոտագրություն օտար եվրոպական լեզուներով Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 32800
ԳՕՍՏ 7.12-93 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ.Մատենագիտական գրառում. Ռուսերեն լեզվում բառերի կրճատում. Ընդհանուր պահանջներ և կանոններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6800
ԳՕՍՏ 7.14-98 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Տեղեկատվության փոխանակության ձևաչափ. Գրառման կառուցվածք Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 7.19-2001 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Ֆորմատ տվյալների փոխանակման համար. Գրանցման բովանդակությունը Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 22000
ԳՕՍՏ 7.20-2000 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Գրադարանային վիճակագրություն Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 7.22-2003 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Արդյունաբերական կատալոգներ. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 7.23-96 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Հրատարակություններ տեղեկատվական. Կառուցվածք և ձևավորում Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 7.24-2007 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Բազմալեզու տեղեկատվա-որոնողական թեզաուրուս. Կազմությունը, կառուցվածքը և շարադրմանը ներկայացվող հիմնական պահանջներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 7.25-2001 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Թեզաուրուս տեղեկատվաորոնողական միալեզու. Մշակման կանոններ, ներկայացման ձևը, կառուցվածքը և կազմը Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 7.28-2002 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Տեղեկատվության փոխանակման համար լատինական այբուբենի գրանշանների ընդլայնված հավաքածու Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 6000
ԳՕՍՏ 7.36-2006 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Չհրապարակված թարգմանություն. Ընդհանուր պահանջներ և ձևակերպման կանոններ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 7.48-2002 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Փաստաթղթերի կոնսերվացում. Հիմնական տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
 < 1 2 3 4 5 6 7 >  >>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/2,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 23-58-51, 23-58-61

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ