ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 5764
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ 8.129-99 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա ժամանակի և հաճախության չափման միջոցների համար Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.129-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ժամանակի և հաճախության չափման միջոցների համար պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 8.134-98 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ջրային լուծույթների pH-ի սանդղակ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.134-2014 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ջրային լուծույթների pH-ի չափման մեթոդ հիմնված Խառնեդի բջիջների հիման վրա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 8000
ԳՕՍՏ 8.140-2009 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ.Պետական հսկողության սխեմա պինդ մարմինների ջերմահաղորդականության չափման միջոցների համար Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1200
ԳՕՍՏ 8.144-97 Չափումների միասնականաթյան ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա՝ հաստատուն մագնիսական դաշտի 0,05-ից մինչև 2 Տլ ընդգրկույթում մագնիսական մակածման չափման միջոցների համար Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 8.216-2011 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Լարման տրանսֆորմատորներ. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 9200
ԳՕՍՏ 8.217-2003 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Տրանսֆորմատորներ հոսանքի. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 8.229-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Սպեկտրալուսաչափեր ինֆրակարմիր. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6400
ԳՕՍՏ 8.232-97 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա հաճախության շեղումների չափման միջոցների համար Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 8.234-2013 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Ապակե չափանոթներ. Ստուգաճշտման մեթոդիկա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ԳՕՍՏ 8.237-2003 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Չափեր էլեկտրական դիմադրության միարժեք. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 7600
ԳՕՍՏ 8.255-2003 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Չափեր էլեկտրական. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 6000
ԳՕՍՏ 8.258-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Բևեռաչափեր և շաքարաչափեր. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 8.259-2004 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Հաշվիչներ էլեկտրական ինդուկցիոն ակտիվ և ռեակտիվ էներգիայի. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 6000
ԳՕՍՏ 8.262-2013 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Ավտոմեքենաների և մոտոցիկլետների արագաչափերը ցույց տվող սարքեր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2400
ԳՕՍՏ 8.275-2007 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. 0,3-ից մինչև 12,0 մկմ ալիքների երկարության ընդգրկույթում միջին լազերային ճառագայթման հզորության և իմպուլսային լազերային ճառագայթման էներգիայի չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.275-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. 0,3-ից մինչև 12,0 մկմ ալիքների երկարության ընդգրկույթում լազերային ճառագայթման միջին հզորության և իմպուլսային լազերային ճառագայթման էներգիայի չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 8.275-2016 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. 0,3-ից մինչև 12,0 մկմ ալիքների երկարության ընդգրկույթում լազերային ճառագայթման միջին հզորության և իմպուլսային լազերային ճառագայթման էներգիայի չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 8.278-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Հաստատուն հոսանքի լարման չափիչ բաժանիչներ. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 8.281-2013 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Քարշիչային շարժական կազմի շարժման պարամետրերի չափման միջոցներ. Ստուգաճշտման մեթոդիկա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ԳՕՍՏ 8.285-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պտուտակաչափեր. Ստուգաչափման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 8.290-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. ВУ տեսակի մածուցիկաչափեր: Ստուգաչափման մեթոդները եւ միջոցները Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 8.291-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ավտոմոբիլային սակահաշվիչ. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 8.292-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Լաբորատոր հեղուկների հաղորդաչափեր. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 8.296-2015 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաճշտման սխեմա խորդուբորդության ցուցանիչների չափման մեթոդներ Rmax, Rz 0,001-ից մինչև 3000 մկմ ընդգրկույթում և Ra 0,001-ից մինչև 750 մկմ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 1200
ԳՕՍՏ 8.298-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Գունաչափեր լուսաէլեկտրական լաբորատոր. Ստուգաչափման մեթոդիկա Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 8.315-97 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Նյութերի կազմության և հատկությունների ստանդարտ նմուշներ. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 9600
ԳՕՍՏ 8.321-2013 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Արդյունաբերական կիրառման և լողանավոր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ԳՕՍՏ 8.323-2016 Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Հաճախությունների, ժամանակի Պետական ծառայության մասնագիտացված ռադիոկայաններով ճառագայթվող հաճախության և ժամանակի չափանմուշային ազդանշաններ և Երկրի պտտման ցուցանիշերի որոշում. Հիմնական բնութագրեր Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/2,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 23-58-51, 23-58-61

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ