ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 530
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ՀՍՏ 8.14-2008 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափագիտության օրենքի տարրերը. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ ՓԲԸ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/2
Հայերեն Ծանոթացում 5600
ՀՍՏ 8.15-2008 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Ստուգաչափման ժամանակ չափումների նորմալ պայմանները. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ ՓԲԸ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/2
Հայերեն Ծանոթացում 2800
ՀՍՏ 8.16-2008 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգի նորմատիվային և մեթոդական փաստաթղթերի դասակարգում Ակտիվ ՓԲԸ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/2
Հայերեն Ծանոթացում 3600
ՀՍՏ 8.17-2009 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. Չափագիտական հսկողությունը և վերահսկողությունը օրենսդրորեն կանոնակարգվող ոլորտներում Ակտիվ ՓԲԸ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/2
Հայերեն Ծանոթացում 3200
ՀՍՏ 8.18-2009 Չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգ. ԿՕՕՄԵՏ-ի շրջանակներում ստանդարտ նմուշների համատեղ մշակման, ճանաչման և գրանցման կարգը Ակտիվ ՓԲԸ Չափագիտության ազգային ինստիտուտ2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/2
Հայերեն Ծանոթացում 4800
ՀՍՏ 12.1.00-96 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրաանվտանգություն. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 3200
ՀՍՏ 12.1.01-98 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 3200
ՀՍՏ 12.1.02-98 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Հրդեհային անվտանգություն. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 5200
ՀՍՏ 12.1.03-2004 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրաանվտանգություն. Պաշտպանական հողակցում, զրոյացում Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 12800
ՀՍՏ 12.1.04-2005 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Բաշխման 0,4-ից մինչև 110 կվ լարմամբ էլեկտրական ցանցերի էլեկտրակայանքների անվտանգություն. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ "Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ" (Երեւան)ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 12.1.05-2005 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Բաշխման 0,4-ից մինչև 110 կՎ լարմամբ էլեկտրական ցանցերի էլեկտրակայանքների անվտանգություն. Հիմնական պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 7200
ՀՍՏ 12.2.00-98 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Հրշեջ տեխնիկա. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 10000
ՀՍՏ 15.000-94 Արտադրանքի մշակման և արտադրության կազմակերպման համակարգ. Ընդհանուր դրույթներ Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 1200
ՀՍՏ 15.001-95 Արտադրանքի մշակման և արտադրության կազմակերպման համակարգ. Արտադրատեխնիկական նշանակման արտադրանք Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 6000
ՀՍՏ 15.004-95 Արտադրանքի մշակման և արտադրության կազմակերպման համակարգ. Սննդարդյունաբերության արտադրանք Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 4400
ՀՍՏ 15.007-95 Արտադրանքի մշակման և արտադրության կազմակերպման համակարգ. Թեթև արդյունաբերության արտադրանք Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 2800
ՀՍՏ 15.009-95 Արտադրանքի մշակման և արտադրության կազմակերպման համակարգ. Ժողովրդական սպառման ոչ պարենային ապրանքներ Ակտիվ Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հայերեն Ծանոթացում 2400
ՀՍՏ 19.402-2015 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ծրագրի նկարագրություն. Բովանդակությանը, ձևավորմանը և որակի հսկողությանը ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 6400
ՀՍՏ 19.501-2018 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեղեկամատյան. Բովանդակությանը և ձևակերպմանը ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 2800
ՀՍՏ 19.505-2018 Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեղեկամատյան. Բովանդակությանը և ձևակերպմանը ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 800
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.001-95 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Ընդհանուր դրույթներ Ոչ ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.101-99 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերի հիմնական պահանջներ Ակտիվ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում 17600
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.110-95 Շինարարության համար նախագծային փաստաթղթերի համակարգ. Սարքավորանքի, շինվածքների և նյութերի մասնագրի կատարման կանոններ Ոչ ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.114-95 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Կանոններ ոչ տիպային շինվածքների ընդհանուր տեսքերի էսքիզային գծագրերի կատարման Ոչ ակտիվ -
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.204-95 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Պայմանական գրաֆիկ նշաններ և պատկերներ գլխավոր հատակագծերի և տրանսպորտի կառուցվածքների տարրերի Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում 8000
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.205-94 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Պայմանական նշաններ սանիտարատեխնիկական համակարգերի տարրերի Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.206-94 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Պայմանական նշաններ խողովակաշարերի Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.302-97 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Պայմանական գրաֆիկական նշանակումներ ինժիներաերկրաբանական հետազննություններին վերաբերող փաստաթղթերում Ոչ ակտիվ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.405-94 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Սարքավորումների և խողովակաշարերի ջերմային մեկուսացման աշխատանքային փաստաթղթերի կատարման կանոններ Ակտիվ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում 2400
ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.408-95 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատացման աշխատանքային փաստաթղթերի կատարման կանոններ Ոչ ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում -
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/2,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 23-58-51, 23-58-61

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ