ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 9061
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ 31507 -2012 Ավտոտրանսպորտային միջոցներ. Տեխնիկական պահանջներ. Փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 20000
ՀՍՏ ԱՍՏՄ Ս666/Ս666-Մ-2017 Արագացված սառեցման և հալեցման նկատմամբ բետոնի կայունության փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 11100
ՀՍՏ ԻՍՕ 3728 ԻԴՖ/70-2017 Կաթնային և սերուցքային պաղպաղակ. Չոր նյութերի ընդհանուր պարունակության որոշում (ստուգիչ մեթոդ) Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 9500
ՀՍՏ ԻՍՕ 8851-1 ԻԴՖ/191-1-2014 Կարագ Խոնավության, յուղազերծ չոր նյութի և յուղի պարունակության որոշում (Սովորական մեթոդներ) Մաս 1. Խոնավության պարունակության որոշում Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 9500
ՀՍՏ ԻՍՕ 9233-1 ԻԴՖ/140-1-2013 Պանիր, պանրի կեղև և հալած պանիր.Նատամիցինի պարունակության որոշում. Մաս 1. Պանրի կեղևի համար մոլեկուլյար աբսորբման սպեկտրաչափական մեթոդ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 22000
ՀՍՏ ԻՍՕ 3727-1 ԻԴՖ/80-1-2015 Կարագ. Խոնավության, յուղազերծ չոր նյութերի և յուղի պարունակության որոշում Մաս 1. Խոնավության պարունակության որոշում (Ստուգիչ մեթոդ) Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 9600
ՀՍՏ ԻՍՕ 9233-2 ԻԴՖ/140-2-2013 Պանիր, պանրի կեղև և հալած պանիր. Նատամիցինի պարունակության որոշում. Մաս 2. Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման մեթոդ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 14500
ՀՍՏ ԻՍՕ 8851-2 ԻԴՖ/191-2-2014 Կարագ Խոնավության, յուղազերծ չոր նյութի և յուղի պարունակության որոշում (Սովորական մեթոդներ) Մաս 2. Չոր յուղազերծ նյութերի պարունակության որոշում Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 14500
ՀՍՏ ԻՍՕ 3727-2 ԻԴՖ/80-2-2015 Կարագ Խոնավության, յուղազերծ չոր նյութերի և յուղի պարունակության որոշում Մաս 2. Յուղազերծ չոր նյութերի պարունակության որոշում (Ստուգիչ մեթոդ) Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 9600
ՀՍՏ ԻՍՕ 8851-3 ԻԴՖ/191-3-2014 Կարագ Խոնավության, յուղազերծ չոր նյութի և յուղի պարունակության որոշում (Սովորական մեթոդներ) Մաս 3. Յուղի պարունակության որոշում Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 9500
ՀՍՏ ԻՍՕ 3727-3 ԻԴՖ/80-3-2015 Կարագ. Խոնավության, յուղազերծ չոր նյութերի և յուղի պարունակության որոշում Մաս 3. Յուղի պարունակության հաշվարկում Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 9600
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ17493-2013 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Հագուստ և ջերմությունից պաշտպանող միջոցներ. Տաք օդի շրջապտույտով վառարանի կիրառմամբ կոնվեկցիոն ջերմակայունության որոշման մեթոդ Ակտիվ ՏՀ 320
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԻՍՕ 6091 ԻԴՖ/86-2016 Չոր կաթ. Տիտրվող թթվայնության որոշում. (ստուգիչ մեթոդ) Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 9500
ԱՊՀ ԱՏԳ ԱԱ-2006 Անկախ պետությունների համագործակցության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ Ոչ ակտիվ
-
ՀՍՏ ԻՍՕ 31000 -2012 Ռիսկի կառավարում. Սկզբունքեր և ղեկավար ցուցումներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 29500
ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.1 -2012 Անջատիչներ կենցաղային և համանման մնայուն էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-1. Կիսահաղորդչային անջատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԻՍՕ 12081 ԻԴՖ/36-2014 Կաթ. Կալցիումի պարունակության որոշում. Տիտրաչափական մեթոդ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 9500
ՀՍՏ ԻՍՕ 9232 ԻԴՖ/146-2014 Յոգուրտ. Բնութագրիչ միկրոմարմինների նույնականացումը (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus և Streptococcus thermophilus) Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 22000
ՀՍՏ ԻՍՕ 17189 ԻԴՖ/194-2014 Կարագ, սննդային յուղային էմուլսիաներ և մածկանման ճարպեր. Ճարպի որոշում (Ստուգիչ մեթոդ) Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 14500
ՀՍՏ ԵՆ 12583 -2014 Գազամատակարարման համակարգեր Ճնշակ կայաններ. Գործառական պահանջներ Ակտիվ ՏՀ 5 «Գազամատակարարում»
Հայերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 365 -2014 Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության կենսապահովում Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 2400
ՀՍՏ ԻՍՕ 15648 ԻԴՖ/179-2015 Կարագ. Կերակրի աղի պարունակության որոշում . Պոտենցաչափական մեթոդ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 14500
ՀՍՏ ԻՍՕ 1739 ԻԴՖ/7-2015 Կարագ. Յուղի բեկման ցուցչի որոշում (Ստուգիչ մեթոդ) Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում 9600
ՀՍՏ ԻՍՕ 23065 ԻԴՖ/211-2017 Հարստացված կաթնամթերքից ստացված կաթնայուղ. Օմեգա 3 և օմեգա 6 ճարպաթթուների պարունակության որոշում գազահեղուկային քրոմատագրման մեթոդով Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 14500
ՀՍՏ ԻՍՕ 11814 ԻԴՖ/162-2017 Չոր կաթ. Ջերմամշակման ինտենսիվության գնահատում. Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման մեթոդ Ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Հայերեն Ծանոթացում 14500
ԳՕՍՏ ԵՆ 301 489-34 V.1.3.1-2013 էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն և ռադիոհաճախության սպեկտր. Ռադիոկապի տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Մաս 34. Բջջային հեռախոսների ներքին սննման աղբյուրների (EPS) լրացուցիչ պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4800
ՀԴ 01-Ն-2010 Վիճակագրության համար տարածքային միավորների Հայաստանի դասակարգիչ Ոչ ակտիվ ՀՀ վիճակագրության պետական խորհուրդ
ք. Երևան
-
ԳՕՍՏ 1.0-92 Միջպետական ստանդարտացման համակարգ. Հիմնական դրույթներ Ոչ ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀԴ 001-2000 Ստանդարտների դասակարգիչ Ոչ ակտիվ Ռուստանի պետստանդարտ
Հայերեն Ծանոթացում Ռուսերեն Ծանոթացում Անգլերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ 1.0-2001 Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Հիմնական դրույթներ Ոչ ակտիվ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ռուսերեն Ծանոթացում -
123456>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ