ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում
Փնտրման արդյունք - 202
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ 31727-2012 Միս և մսամթերք. Ընդհանուր մոխրի պարունակության որոշման մեթոդ Ակտիվ ГНУ ВНИИМП
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 31758-2012 Բուսական և կենդանական ճարպեր և յուղեր. Օքսիդացման նկատմամբ կայունության որոշում (օքսիդացման արագացված փորձարկում) Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6400
ԳՕՍՏ 31777-2012 Ոչխարներ և այծեր սպանդի համար. Ոչխարի, այծի գառան կիսամսեղիք. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 31778-2012 Միս. Խոզի մասնատում կտորների. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 31779-2012 Կիսաապխտած երշիկներ մանկական սննդի համար. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 31780-2012 Ձիու խաշած երշիկներ. Տեխնիկական պայմանններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 8800
ԳՕՍՏ 31785-2012 Երշիկներ կիսաապխտած. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 16000
ԳՕՍՏ 31786-2012 Ձիու կիսաապխտած երշիկներ. Տեխնիկական պայմանններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5600
ԳՕՍՏ 31787-2012 Միս և մսամթերք. Ջերմային մշակված բաղադրիչներից ստացված երշիկեղենում Ֆենոլի պարունակությամբ արտահայտված թթու ֆոսֆատազի մնացորդային ակտիվության որոշման մեթոդ Ակտիվ ГНУ ВНИИМП
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 31790-2012 Եփած մթերքներ խոզի մսից. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 12000
ԳՕՍՏ 31796-2012 Միս և մսամթերք. Բաղադրության կառուցվածքային բաղադրիչների որոշման արագացված հիտալոգիական մեթոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 31797-2012 Միս. Տավարի մսի մասնատում կտորների. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 31798-2012 Տավարի և հորթի միս մանկական սննդամթերքի արտադրության համար. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 31799-2012 Միս և ենթամթերքնր, բլոկներով սառեցված, վաղ հասակի երեխաների սնման համար Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 7200
ԳՕՍՏ 31800-2012 Ձիու խաշած երշիկներ. Տեխնիկական պայմանններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 31801-2012 Մսային պահածոներ (դաս A). Խյուս մսային մանկական. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 31802-2012 Մանկական սննդի համար մսային խաշած երշիկեղեն. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 5600
ԳՕՍՏ 32008-2012 Միս և մսամթերք.Ազոտի պարունակության որոշում (արբիտրաժային մեթոդ) Ակտիվ ՏՀ 226
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 32125-2013 Մսային պահածոներ. Միս շոգեխաշած. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 32224-2013 Միս և մսամթերք մանկական սննդի համար. Ոսկրային մասերի չափի որոշման մեթոդ Ակտիվ ՏՀ 226
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 32226-2013 Միս. Ձիու և մտրուկի մսի մասնատում կտորների. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 32227-2013 Եղջերուներ սպանդի համար. Եղջերուի մսեղիք և կիսամսեղիք. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 32243-2013 Միս. Եղջերուի մսի մսի մասնատում կտորների. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 32244-2013 Ենթամթերքներ մսային վերամշակված. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 4800
ԳՕՍՏ 32245-2013 Միս պարունակող պահածոներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ ՏՀ 226
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 32273-2013 Միս. Եղջերուի միս մանկական սննդի համար. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 32307-2013 Միս և մսամթերք. Ճարպալուծ վիտամինների պարունակության որոշման բարձրաարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման մեթոդ Ակտիվ ՏՀ 226
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 32308-2013 Միս և մսամթերք. Քլորօրգանական պեստիցիդների պարունակության որոշումը գազահեղուկային քրոմատագրման մեթոդով Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 32605-2013 Ոչխարի միս. Մսեղիքներ և կտորներ. Մատակարարման պահանջներ և որակի հսկողություն Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 25600
ԳՕՍՏ 32606-2013 Տավարի միս. Մսեղիքներ և կտորներ. Մատակարարման պահանջներ և որակի հսկողություն Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 30800
 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ