1.1  ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ, ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ, ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ. Ընդհանուր դասընթաց

1.2  ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈւՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւԹՅՈւՆՆԵՐՈւՄ. ԴՐԱՆՑ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՄՇԱԿՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1.3  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԵՐԸ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1.4  ՉԱՓՈւՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

2.1.1  ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ. ԻՍՕ/ԻԷԿ 17011

2.1.2  ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ. ԻՆՉՊԵ՞Ս ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ. Գործնական դասընթաց 

2.2.1  ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ. ԻՍՕ/ԻԷԿ 17000 ՇԱՐՔԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

2.2.2  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ. ԻՍՕ/ԻԷԿ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 60, ԻՍՕ/ԻԷԿ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 67, ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065 ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

2.2.3  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ. ՀՍՏ 5.9, ՀՍՏ 176.1, ՀՍՏ 334

2.2.4  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ` ՀՍՏ 5.0, ՀՍՏ 5.3, ՀՍՏ 5.6 ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.2.5  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ. ԻՍՕ/ԻԷԿ 17021

2.2.6  ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱՉԱՓԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ. ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025

2.2.7  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՈՒԹՅԱՆԸ, ՈՐԱԿԻՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ. ԻՍՕ 15189, ԻՍՕ 15190

2.3.1  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏԱՐԲԵՐ ԴԱՍԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ` ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020.Ներածականդասընթաց 

3.1  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ 

3.2  ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՀՍՏ ԻՍՕ 9000, ՀՍՏ ԻՍՕ 9001 ԵՎ ՀՍՏ ԻՍՕ 9004).Ներածականդասընթաց

3.3  ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ՀՍՏ ԻՍՕ 9000 ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ). ՆԵՐԴՐՈՒՄ, ԱՈՒԴԻՏ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ.Խորացվածուսումնագործնականդասընթաց

3.4  ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՀՍՏ ԻՍՕ 14001, ՀՍՏ ԻՍՕ 14004, ՀՍՏ ԻՍՕ 14005, ՀՍՏ ԻՍՕ 14031 ԵՎ ՀՍՏ ԻՍՕ 14050).Ներածականդասընթաց

3.5  ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. (ՀՍՏ ԻՍՕ 14000 ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ).ՆԵՐԴՐՈՒՄ, ԱՈՒԴԻՏ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ.Խորացվածուսումնագործնականդասընթաց

3.6  ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՀՍՏ ԻՍՕ 22000 ԵՎ ՀՍՏ ԻՍՕ 22004).Ներածականդասընթաց

3.7  ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. (ՀՍՏ ԻՍՕ 22000 ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ) HACCP ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ, ԱՈՒԴԻՏ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ.Խորացվածուսումնագործնականծրագիր

3.8  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 27000 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ).Ներածականդասընթաց

3.9  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. ՀՍՏ ՕՀՍԱՍ 18000.ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.Ներածականդասընթաց

3.10  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. ՀՍՏ ԻՍՕ 26000 ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.Տեղեկատվական-գործնականդասընթաց

Նորություններ
2017-12-29  Երևանի քաղաքապետարանն արժանացել է կառավարման համակարգի ISO 9001
Երևանի քաղաքապետարանն արժանացել է կառավարման համակարգի ISO 9001։2015 միջազգային ստանդարտին համապատաս...
2017-12-18  Ալեքսեյ Աբրամովի այցը Հայաստան
2017 թվականի դեկտեմբերի 15-16 «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ հրավերով Երևան էր այցելել Ռոսստան...
2017-11-21  Որակի համաշխարհային օր
Նոյեմբերի 18-ին, Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի նախաձեռնությամբ և Համազգային վստահության խորհրդի հե...
2017-10-13  ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐԸ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14, 2017 Թ.
Յուրաքանչյուր տարի հոկտեմբերի 14-ին ԻՍՕ, ԻԷԿ և ԻՏՈՒ կազմակերպությունների անդամները տոնում են Ստանդար...
2017-10-02  2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԻՍՕ ՇԱԲԱԹԸ ԲԵՌԼԻՆՈՒՄ, ԳԵՐՄԱՆԻԱ
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պատվիրակությունը` տնօրեն Ե.Ազարյանի գլխավորությամբ 2017 թվականի սեպտ...
2017-05-20  Համագործակցության հուշագիր ASTM International-ի հետ
Կնքվեց Համագործակցության հուշագիր Հայաստանի Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի (SARM) և ASTM Internatio...
2017-03-10  Համագործակցության հուշագիր Սլովենիայի ստանդարտացման ինստիտուտի (SIST) հետ
Կնքվեց Համագործակցության հուշագիր Հայաստանի Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի (SARM) և Սլովենիայի ստան...
2017-03-09  ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մրցանակաբաշխություն
Մարտի 3-ին տեղի ունեցավ ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության, Ստանդարտների ազգային ին...
2016-10-13  Ստանդարտացման համաշխարհային օր 2016
ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ ՍՏԵՂԾՈՒՄ ԵՆ ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆՀոկտեմբերի 14-ին ողջ աշխարհը նշում է Ստանդարտացման համաշխարհայի...
2016-09-24  Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության (ԻՍՕ) 39-րդ վեհաժողովը
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պատվիրակությունը` տնօրեն Ե.Ազարյանի գլխավորությամբ 2016 թվականի սեպտ...