1.1  ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ, ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ, ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ. Ընդհանուր դասընթաց

1.2  ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈւՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւԹՅՈւՆՆԵՐՈւՄ. ԴՐԱՆՑ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՄՇԱԿՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1.3  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԵՐԸ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1.4  ՉԱՓՈւՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

2.1.1  ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ. ԻՍՕ/ԻԷԿ 17011

2.1.2  ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ. ԻՆՉՊԵ՞Ս ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ. Գործնական դասընթաց 

2.2.1  ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ. ԻՍՕ/ԻԷԿ 17000 ՇԱՐՔԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ

2.2.2  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ. ԻՍՕ/ԻԷԿ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 60, ԻՍՕ/ԻԷԿ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 67, ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065 ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

2.2.3  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ. ՀՍՏ 5.9, ՀՍՏ 176.1, ՀՍՏ 334

2.2.4  ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ` ՀՍՏ 5.0, ՀՍՏ 5.3, ՀՍՏ 5.6 ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.2.5  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ. ԻՍՕ/ԻԷԿ 17021

2.2.6  ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱՉԱՓԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ. ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025

2.2.7  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՈՒԹՅԱՆԸ, ՈՐԱԿԻՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ. ԻՍՕ 15189, ԻՍՕ 15190

2.3.1  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏԱՐԲԵՐ ԴԱՍԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ` ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17020.Ներածականդասընթաց 

3.1  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ 

3.2  ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՀՍՏ ԻՍՕ 9000, ՀՍՏ ԻՍՕ 9001 ԵՎ ՀՍՏ ԻՍՕ 9004).Ներածականդասընթաց

3.3  ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ՀՍՏ ԻՍՕ 9000 ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ). ՆԵՐԴՐՈՒՄ, ԱՈՒԴԻՏ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ.Խորացվածուսումնագործնականդասընթաց

3.4  ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՀՍՏ ԻՍՕ 14001, ՀՍՏ ԻՍՕ 14004, ՀՍՏ ԻՍՕ 14005, ՀՍՏ ԻՍՕ 14031 ԵՎ ՀՍՏ ԻՍՕ 14050).Ներածականդասընթաց

3.5  ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. (ՀՍՏ ԻՍՕ 14000 ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ).ՆԵՐԴՐՈՒՄ, ԱՈՒԴԻՏ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ.Խորացվածուսումնագործնականդասընթաց

3.6  ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՀՍՏ ԻՍՕ 22000 ԵՎ ՀՍՏ ԻՍՕ 22004).Ներածականդասընթաց

3.7  ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. (ՀՍՏ ԻՍՕ 22000 ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ) HACCP ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ, ԱՈՒԴԻՏ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ.Խորացվածուսումնագործնականծրագիր

3.8  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 27000 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ).Ներածականդասընթաց

3.9  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. ՀՍՏ ՕՀՍԱՍ 18000.ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.Ներածականդասընթաց

3.10  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. ՀՍՏ ԻՍՕ 26000 ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.Տեղեկատվական-գործնականդասընթաց

Նորություններ
2018-11-09  Ստանդարտացման պետական (ազգային) մարմինների ղեկավարների խորհրդի անդրանիկ նիստը
Սույն թվականի հոկտեմբերի 1-2-ը ք. Մոսկվա քաղաքում տեղի ունեցավ Ստանդարտացման պետական (ազգային) մարմի...
2017-11-01  ԻՍՕ 41-րդ ամենամյա Վեհաժողով
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պատվիրակությունը` տնօրեն Մեսրոպ Բզնունու գլխավորությամբ 2018 թվականի...
2018-09-26  Մրցույթ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությա...
2018-09-12  Քննարկում հացում աղի քանակության վերաբերյալ
Սույն թվականի սեպտեմբերի 5-ին ՀՀ առողջապահության նախարարության առաջարկով Ստանդարտների ազգային ինստիտ...
2018-07-19  Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ տնօրենի պաշտոնակատար նշանակվեց Մեսրոպ Բզնունին
Սույն թվականի հուլիսի 17-ին Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ այցելեց ՀՀ Տնտեսական զարգացման և ներդ...
2018-06-07  Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ տնօրենի պաշտոնակատար նշանակվեց Արտակ Շահբազյանը
Սույն թվականի հունիսի 7-ին Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ այցելեց ՀՀ Տնտեսական զարգացման և ներդր...
2018-02-28  ՏՀ 16 տեխնիկական հանձնաժողովի նիստը
2018-02-21 տեղի ունեցավ շինարարության ոլորտում ստանդարտացման ազգային աշխատանքներ իրականացնող ՏՀ 16 հ...
2017-12-29  Երևանի քաղաքապետարանն արժանացել է կառավարման համակարգի ISO 9001
Երևանի քաղաքապետարանն արժանացել է կառավարման համակարգի ISO 9001։2015 միջազգային ստանդարտին համապատաս...
2017-12-18  Ալեքսեյ Աբրամովի այցը Հայաստան
2017 թվականի դեկտեմբերի 15-16 «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ հրավերով Երևան էր այցելել Ռոսստան...
2017-11-21  Որակի համաշխարհային օր
Նոյեմբերի 18-ին, Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի նախաձեռնությամբ և Համազգային վստահության խորհրդի հե...