Միջազգային ստանդարտացման գործելակերպը ցույց է տալիս, որ աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետ ձևը հանդիսանում է` ստանդարտների մշակումը ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովների ուժերով, որոնց կազմի մեջ կամավոր հիմունքներով ընդգրկվում են բոլոր շահագրգիռ կողմերի (կազմակերպությունների) ներկայացուցիչները` մշակողներ, արտադրողներ, վաճառողներ, սպառողների հասարակական կազմակերպություններ և այլն:

 

Ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովը` կամավոր հիմունքներով ստեղծված կազմավորում է, որում ընդգրկված մասնագետները տվյալ ՏՀ անդամ հանդիսացող և ստանդարտացման որոշակի ոլորտներում շահագրգռված կազմակերպությունների լիազոր ներկայացուցիչներ են:

 

Ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովները կազմակերպում և իրականացնում են հետևյալ աշխատանքները.
 
- ստանդարտացման աշխատանքների ծրագրի մշակում ըստ գործունեության ոլորտների,
 
- Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտների նախագծերի մշակում, ինչպես նաև ստանդարտների վերանայման, ստանդարտներում փոփոխությունների կատարման և դրանց չեղյալ հայտարարելու մասին առաջարկությունների նախապատրաստում, և ստանդարտների նախագծերի նախապատրաստում ընդունմանը,
 
- Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային, տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, ինչպես նաև այլ պետությունների ազգային ստանդարտների կիրառման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում,
 
- համագործակցություն բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ,
 

- միջազգային, տարածաշրջանային և միջպետական ստանդարտների նախագծերի վերաբերյալ ՀՀ դիրքորոշման հիմնավորում, ինչպես նաև ՀՀ տարածքում դրանց կիրառման վերաբերյալ առաջարկությունների նախապատրաստում:

 

Տեխնիկական հանձնաժողովներն իրենց գործունեությունը իրականացնում են ըստ
ԿՆ 1.1-2005 §Ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովների հիմնադրման և գործունեության կարգը¦ կանոնների:

Նորություններ
2018-09-26  Մրցույթ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությա...
2018-09-12  Քննարկում հացում աղի քանակության վերաբերյալ
Սույն թվականի սեպտեմբերի 5-ին ՀՀ առողջապահության նախարարության առաջարկով Ստանդարտների ազգային ինստիտ...
2018-07-19  Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ տնօրենի պաշտոնակատար նշանակվեց Մեսրոպ Բզնունին
Սույն թվականի հուլիսի 17-ին Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ այցելեց ՀՀ Տնտեսական զարգացման և ներդ...
2018-06-07  Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ տնօրենի պաշտոնակատար նշանակվեց Արտակ Շահբազյանը
Սույն թվականի հունիսի 7-ին Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ այցելեց ՀՀ Տնտեսական զարգացման և ներդր...
2018-02-28  ՏՀ 16 տեխնիկական հանձնաժողովի նիստը
2018-02-21 տեղի ունեցավ շինարարության ոլորտում ստանդարտացման ազգային աշխատանքներ իրականացնող ՏՀ 16 հ...
2017-12-29  Երևանի քաղաքապետարանն արժանացել է կառավարման համակարգի ISO 9001
Երևանի քաղաքապետարանն արժանացել է կառավարման համակարգի ISO 9001։2015 միջազգային ստանդարտին համապատաս...
2017-12-18  Ալեքսեյ Աբրամովի այցը Հայաստան
2017 թվականի դեկտեմբերի 15-16 «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ հրավերով Երևան էր այցելել Ռոսստան...
2017-11-21  Որակի համաշխարհային օր
Նոյեմբերի 18-ին, Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի նախաձեռնությամբ և Համազգային վստահության խորհրդի հե...
2017-10-13  ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐԸ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14, 2017 Թ.
Յուրաքանչյուր տարի հոկտեմբերի 14-ին ԻՍՕ, ԻԷԿ և ԻՏՈՒ կազմակերպությունների անդամները տոնում են Ստանդար...
2017-10-02  2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԻՍՕ ՇԱԲԱԹԸ ԲԵՌԼԻՆՈՒՄ, ԳԵՐՄԱՆԻԱ
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պատվիրակությունը` տնօրեն Ե.Ազարյանի գլխավորությամբ 2017 թվականի սեպտ...