Միջազգային ստանդարտացման գործելակերպը ցույց է տալիս, որ աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետ ձևը հանդիսանում է` ստանդարտների մշակումը ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովների ուժերով, որոնց կազմի մեջ կամավոր հիմունքներով ընդգրկվում են բոլոր շահագրգիռ կողմերի (կազմակերպությունների) ներկայացուցիչները` մշակողներ, արտադրողներ, վաճառողներ, սպառողների հասարակական կազմակերպություններ և այլն:

 

Ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովը` կամավոր հիմունքներով ստեղծված կազմավորում է, որում ընդգրկված մասնագետները տվյալ ՏՀ անդամ հանդիսացող և ստանդարտացման որոշակի ոլորտներում շահագրգռված կազմակերպությունների լիազոր ներկայացուցիչներ են:

 

Ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովները կազմակերպում և իրականացնում են հետևյալ աշխատանքները.
 
- ստանդարտացման աշխատանքների ծրագրի մշակում ըստ գործունեության ոլորտների,
 
- Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտների նախագծերի մշակում, ինչպես նաև ստանդարտների վերանայման, ստանդարտներում փոփոխությունների կատարման և դրանց չեղյալ հայտարարելու մասին առաջարկությունների նախապատրաստում, և ստանդարտների նախագծերի նախապատրաստում ընդունմանը,
 
- Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային, տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, ինչպես նաև այլ պետությունների ազգային ստանդարտների կիրառման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում,
 
- համագործակցություն բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ,
 

- միջազգային, տարածաշրջանային և միջպետական ստանդարտների նախագծերի վերաբերյալ ՀՀ դիրքորոշման հիմնավորում, ինչպես նաև ՀՀ տարածքում դրանց կիրառման վերաբերյալ առաջարկությունների նախապատրաստում:

 

Տեխնիկական հանձնաժողովներն իրենց գործունեությունը իրականացնում են ըստ
ԿՆ 1.1-2005 §Ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովների հիմնադրման և գործունեության կարգը¦ կանոնների:

Նորություններ
2017-10-13  ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐԸ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14, 2017 Թ.
Յուրաքանչյուր տարի հոկտեմբերի 14-ին ԻՍՕ, ԻԷԿ և ԻՏՈՒ կազմակերպությունների անդամները տոնում են Ստանդար...
2017-10-02  2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԻՍՕ ՇԱԲԱԹԸ ԲԵՌԼԻՆՈՒՄ, ԳԵՐՄԱՆԻԱ
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պատվիրակությունը` տնօրեն Ե.Ազարյանի գլխավորությամբ 2017 թվականի սեպտ...
2017-05-20  Համագործակցության հուշագիր ASTM International-ի հետ
Կնքվեց Համագործակցության հուշագիր Հայաստանի Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի (SARM) և ASTM Internatio...
2017-03-10  Համագործակցության հուշագիր Սլովենիայի ստանդարտացման ինստիտուտի (SIST) հետ
Կնքվեց Համագործակցության հուշագիր Հայաստանի Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի (SARM) և Սլովենիայի ստան...
2017-03-09  ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մրցանակաբաշխություն
Մարտի 3-ին տեղի ունեցավ ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության, Ստանդարտների ազգային ին...
2016-10-13  Ստանդարտացման համաշխարհային օր 2016
ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ ՍՏԵՂԾՈՒՄ ԵՆ ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆՀոկտեմբերի 14-ին ողջ աշխարհը նշում է Ստանդարտացման համաշխարհայի...
2016-09-24  Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության (ԻՍՕ) 39-րդ վեհաժողովը
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պատվիրակությունը` տնօրեն Ե.Ազարյանի գլխավորությամբ 2016 թվականի սեպտ...
2016-09-24  Միջազգային համագործակցության ոլորտում նոր ձեռքբերումները
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պատվիրակությունը 2016 թվականի սեպտեմբերի 11-14 մասնակցելով Պեկինում ...
2016-09-24  ԻՍՕ-ի Զարգացող երկրների հարցերով մշտական կոմիտեի (ԴԵՎԿՕ) 50-րդ նիստը
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պատվիրակությունը` տնօրեն Ե.Ազարյանի գլխավորությամբ 2016 թվականի սեպտ...
2016-09-07  Միջազգային աշխատաժողովի համաձայնագիր (IWA) կաթիլային ոռոգման վերաբերյալ
Շուրջ 25 երկրի ներկայացուցիչներ հանդիպեցին Ստոկհոլմում, Շվեդիայի ստանդարտների ինստիտուտում (SIS), ՝ ...