ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂՆԵՐԻՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՐՆԵՐԻՆՍԱՐՄ-ը (Ստանդարտների ազգային ինստիտուտը) գործարարության զարգացմանը կողմնորոշված ընկերություն է, որը հայրենական արտադրողներին ապահովում է անհրաժեշտ լուծումներով՝ մատուցելով նրանց լավագույն փորձի վրա հիմնված ստանդարտներ և օգնելով կիրառել այդ ստանդարտները բիզնես գործընթացներում ու նվաճել կատարելություն։ 
ՍԱՐՄ-ի առաքելությունն է օժանդակել հայրենական արտադրության զարգացմանը՝ ստանդարտների միջոցով նորագույն տեխնոլոգիական և կառավարման գործընթացների ներդրման շնորհիվ։ Արտադրողներին և գործարարներին աջակցությունը հետապնդում է հետևյալ նպատակները՝

  • Կանոնակարգման այլընտրանքների մատուցում. Ստանդարտները հնարավորություն են տալիս արտադրողներին ապահովել ինքնակարգավորում՝ սահմանելով լավագույն փորձի վրա հիմնված որակի և կատարողականի նորմեր։
  • Նորարարության խթան. Ստանդարտները խթանում են գործարարներին փոխանակել տեղեկատվությունը և օգտագործել կոլեկտիվ գիտելիքը արդյունաբերության զարգացման համար։ Գիտելիքների փոխանակումը հանգեցնում է նորարարությանը, միաժամանակ պահպանելով կոմերցիոն գաղտնիքները և մտավոր սեփականությունը։
  • Առևտրում խոչընդոտների նվազեցում. Ստանդարտները նվազեցնում են առևտրում տեխնիկական խոչընդոտները՝ սահմանելով համաձայնեցված միջազգային ստանդարտներ արտադրանքի և ծառայությունների հատկանիշների համար։ Ստանդարտները արագացնում են տնտեսական զարգացումը, խթանում են նորարարությունը և ընդլայնում միջազգային առևտուրը։
  • Կայուն զարգացման ապահովում. Որպեսզի տնտեսական զարգացումը լինի կայուն, անհրաժեշտ է ապահովել շրջակա միջավայրի և հասարակության լայն շերտերի պաշտպանությունը։ Ստանդարտները խթանում են էկոլոգիական և սոցիալական լավագույն արդյունքների ձեռքբերումը։

Մշտապես հետևելով և աջակցելով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական քաղաքականության իրականացմանը, ՍԱՐՄ-ը Հայաստանում միակ կազմակերպությունն է, որ խորհրդատվություն է մատուցում և աջակցություն ցուցաբերում հայրենական արտադրողներին՝ արտահանման գործընթացներում հնարավոր խոչընդոտներից զերծ մնալու ուղղությամբ։ Որպես միջազգային և տարածաշրջանային մի շարք կազմակերպությունների անդամ, ՍԱՐՄ-ը համագործակցում է աշխարհի ավելի քան 160 երկրների ստանդարտացման ազգային մարմինների հետ, որոնց շնորհիվ մշտապես ունակ է թարմ տեղեկություններ և օժանդակություն տրամադրել համապատասխան երկրներում գործող օրենսդրության, տեխնիկական կանոնակարգման և ստանդարտների պահանջների վերաբերյալ՝ աջակցելով արտահանմանը։ ՍԱՐՄ-ի փորձագետների թիմը (շուրջ 50 փորձագետ) հմտացած է գործող տեխնիկական կանոնակարգերի բոլոր ոլորտներում, որոնց գիտելիքները օժանդակում են արտադրության կատարելագործմանը և որակական նոր չափանիշների ձեռքբերմանը։

Ներկայումս Հայաստանի տնտեսական օրակարգում սուր է կանգնած Եվրասիական տնտեսական միության (ԵՏՄ) տեխնիկական կանոնակարգերի գործարկումը, նոր օրենսդրության պահանջներին համապատասխան արտադրության և առևտրի կազմակերպման խնդիրները։ ՍԱՐՄ-ը լիազորված է ԵՏՄ գործող բոլոր տեխնիկական կանոնակարգերի գծով պաշտոնական խորհրդատվության մատուցման գործառույթներով և որպես այդպիսին եզակի մարմին է Հայաստանում։ 

Ավելին, ՀՀ-ում տեխնիկական կանոնակարգման և դրան առնչվող ստանդարտացման գործընթացների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ՍԱՐՄ-ի կողմից ստեղծվել է Տեխնիկական կանոնակարգման, ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման (ՏԿՍՀԳ) կոմիտե, որում ընդգրկված են Ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովներում մասնակցող շուրջ 200 կազմակերպություններ։ Այս կոմիտեին անդամակցությունը բաց է և ողջունելի է նոր անդամների ներգրավումը։ Կոմիտեում ընդգրկվածությունը թույլ է տալիս հայրենական արտադրողներին անընդհատ տեղեկացված լինել ԵՏՄ տեխնիկական կանոնակարգման նորություններից և նոր նախագծերի վերաբերյալ ներկայացնել իրենց կարծիքը։

Միաժամանակ, 2014 թվականի նոյեմբերի 28-ին ստորագրվեց համագործակցության եռակողմ հուշագիր Ռուսաստանի Արդյունաբերողների և Գործարարների Միության (ՌԱԳՄ) ՏԿՍՀԳ կոմիտեի, ՀՀ ՍԱԻ ՏԿՍՀԳ և Ռոսստանդարտի միջև։ Համագործակցության հուշագրի համաձայն ստեղծվել է հայ-ռուսական Բիզնես Երկխոսություն, որի շնորհիվ ապահովվում է ԵՏՄ երկրների արդյունաբերողների ու գործարարների արդյունավետ համագործակցությունը տեխնիկական կանոնակարգման, ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման ոլորտներում։ 

Հայաստանի Հանրապետության բոլոր գործարարներին և արտադրողներին հրավիրում ենք դիմել մեզ՝ ՍԱՐՄ-ին (Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ)՝ տեխնիկական կանոնակարգման, ազգային ու միջպետական ստանդարտների և համապատասխանության գնահատման գործող պահանջների պարզաբանման կարիք առաջանալու դեպքում։

Նորություններ
2017-12-29  Երևանի քաղաքապետարանն արժանացել է կառավարման համակարգի ISO 9001
Երևանի քաղաքապետարանն արժանացել է կառավարման համակարգի ISO 9001։2015 միջազգային ստանդարտին համապատաս...
2017-12-18  Ալեքսեյ Աբրամովի այցը Հայաստան
2017 թվականի դեկտեմբերի 15-16 «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ հրավերով Երևան էր այցելել Ռոսստան...
2017-11-21  Որակի համաշխարհային օր
Նոյեմբերի 18-ին, Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի նախաձեռնությամբ և Համազգային վստահության խորհրդի հե...
2017-10-13  ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐԸ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14, 2017 Թ.
Յուրաքանչյուր տարի հոկտեմբերի 14-ին ԻՍՕ, ԻԷԿ և ԻՏՈՒ կազմակերպությունների անդամները տոնում են Ստանդար...
2017-10-02  2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԻՍՕ ՇԱԲԱԹԸ ԲԵՌԼԻՆՈՒՄ, ԳԵՐՄԱՆԻԱ
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պատվիրակությունը` տնօրեն Ե.Ազարյանի գլխավորությամբ 2017 թվականի սեպտ...
2017-05-20  Համագործակցության հուշագիր ASTM International-ի հետ
Կնքվեց Համագործակցության հուշագիր Հայաստանի Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի (SARM) և ASTM Internatio...
2017-03-10  Համագործակցության հուշագիր Սլովենիայի ստանդարտացման ինստիտուտի (SIST) հետ
Կնքվեց Համագործակցության հուշագիր Հայաստանի Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի (SARM) և Սլովենիայի ստան...
2017-03-09  ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մրցանակաբաշխություն
Մարտի 3-ին տեղի ունեցավ ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության, Ստանդարտների ազգային ին...
2016-10-13  Ստանդարտացման համաշխարհային օր 2016
ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ ՍՏԵՂԾՈՒՄ ԵՆ ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆՀոկտեմբերի 14-ին ողջ աշխարհը նշում է Ստանդարտացման համաշխարհայի...
2016-09-24  Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպության (ԻՍՕ) 39-րդ վեհաժողովը
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պատվիրակությունը` տնօրեն Ե.Ազարյանի գլխավորությամբ 2016 թվականի սեպտ...